Blog  |  Opportuun  |  Contact    
      Facebook  Instagram  Twitter  Linkedin    
    Opportuun HOME    ENERGIE    INTERNET BELLEN TV    TELEFONIE    ZAKELIJKE ENERGIE    
           
     
 
   

Privacy statement

     
         
   

Opportuun B.V. hecht grote waarde aan jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Bij Opportuun willen we je de beste deal geven met de minste inspanning van jouw kant. We gebruiken technologieën om bezoekers een persoonlijke en veilige online ervaring te bieden. Uiteraard gaan wij hierbij zorgvuldig om met persoonsgegevens, die eventueel naar aanbieders voor geplaatste orders verstuurd worden.

Verwerken van persoonsgegevens
Opportuun verwerkt je persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen van overeenkomsten met klanten en leveranciers;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
c) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
d) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
e) het behandelen van geschillen, vragen en klachten;

Marketing
Jouw gegevens worden door Opportuun gebruikt onder meer om je op de hoogte te stellen over voor jou (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Opportuun. Opportuun laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of ideële doeleinden van die derden. Indien je geen prijs (meer) stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit aan Opportuun melden via ons contactformulier.

Informatiedeling
Opportuun deelt alleen persoonlijke informatie met derden als:
a) je een product bestelt of een dienst afsluit via Opportuun. In dat geval worden de gegevens via de website van Opportuun verzonden aan de aanbieder van je keuze, of je wordt via de site van Opportuun direct doorgestuurd naar de site van de leverancier zodat je daar direct zelf alle gegevens kan achterlaten;
b) je Opportuun vooraf toestemming hebt gegeven voor informatiedeling. Opportuun heeft er vertrouwen in dat toegang, gebruik, behoud en onthulling van zulke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:
a) aan vereisten wat betreft wet, regulering, juridische processen en/of bekrachtigd verzoek van de overheid te voldoen;
b) het toepasbare privacybeleid te ondersteunen, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan;
c) fraude en/of veiligheid en technische zaken te traceren, voorkomen of anderszins te bepalen;
d) tegen onmiddellijke schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Opportuun, zijn gebruikers of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan bij wet.

Opportuun behoudt zich het recht voor om individuele informatie te bekijken en bekend te maken om te voldoen aan ter zake doende wetten en wettelijke verzoeken van de overheid, om de systemen goed te laten functioneren en om zichzelf en zijn gebruikers te beschermen. Als Opportuun betrokken raakt bij een fusie, overname, of elke vorm van verkoop van sommige of alle activa, geven we hiervan kennis voordat persoonlijke informatie wordt verzonden en subject wordt aan een ander privacybeleid.

Surf- en klikgedrag
Op de websites van Opportuun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Ook kan Opportuun de gegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de sites te zetten. Hiermee kan Opportuun haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Opportuun B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Opportuun B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee jou op maat gemaakte content en advertenties aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (toelichting).

Beveiligen van persoonsgegevens
Opportuun B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@opportuun.com.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om aan Opportuun te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat Opportuun je gegevens niet mag verwerken, kun je Opportuun verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Opportuun laat je binnen vier weken weten in hoeverre Opportuun aan je verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Opportuun een legitimatie aan je vragen. Stuur je verzoek aan de klantenservice van Opportuun o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier. Indien je geen marketingmateriaal wenst te ontvangen, kun je dat op dezelfde manier aan Opportuun kenbaar maken. Je kunt je ook op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderin onze mails.

Melden datalek
Opportuun houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd. Dit doe je via info@opportuun.com. Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Meer informatie
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze via ons contactformulier aan ons kenbaar maken.

Wijzigingen
Opportuun behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

   
         
    Met Opportuun regelt u de beste contracten voor:    
    Alles in 1  Energie  Telefonie    
             
   

Internet, bellen, tv

Energie

Telefonie

   
   

Alles-in-1 vergelijken

Internet vergelijken

Internet, bellen, tv

Providers vergelijken

Energieleveranciers vergelijken

Energieprijzen

Gas water en licht berekenen

Goedkoopste energieleverancier

Kosten van gas, water en licht

Energie vergelijken

Telefoons vergelijken

Goedkoop bellen

GSM vergelijken

Sim only vergelijken

Telefoon abonnement vergelijken

   
         
                 
    Opportuun Locatie Opportuun B.V.
Industrieweg 69D
Telefoon 0416-796222 
   
    © Opportuun B.V  |  Privacy statement  |  Klantenservice   5145 PD Waalwijk Mail info[at]opportuun.com     
    Algemene voorwaarden